Programy przydatne każdemu działowi księgowemu.

Programy użyteczne dla działu księgowego w firmie. Między innymi: kalkulator vat, minimalne wynagrodzenie 2015 oraz księgi rachunkowe.

W sytuacji gdy prowadzimy własną działalność, na co dzień trzeba radzić sobie z fakturami – w sytuacji gdy zakupujemy towar, jak i sprzedajemy. Biorąc udział w transakcjach sprzedaży i zakupu, musimy sprawnie poruszać się między wartościami netto-brutto.

Jakimi priorytetami należy kierować się przy wyborze kancelarii prawnej?

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze standardu usług oferowanych przez Twą aktualną kancelarię prawną, przy wybieraniu kolejnej prawidłowo jest brać pod uwagę rekomendacje wystawione przez aktualnych interesantów.
Ponadto jeżeli chciałbyś zmienić ją wyłącznie ze względu na wielkość opłat, możliwe, że zmiana prawnika nie da oczekiwanych rezultatów, ponieważ „dobry” oraz „tani” prawnik to dwa przeciwstawne określenia.

Czy da się przeżyć rozstanie i powrócić do formy?

Rozwód to zdarzenie, które łączy w sobie mnóstwo skomplikowanych uczuć. Są one tak duże, że wielu specjalistów wierzy, iż rozwód jest doświadczeniem nawet trudniejszym niż śmierć bliskiej osoby.
Wiąże się to z całą gamą emocji związanych ze stratą, do których dołączyć trzeba uczucia takie jak wstyd, złość na siebie lub (byłego już) partnera, upokorzenie, czasem poczucie porażki.

Czym na co dzień trudni się tak zwany notariusz?

Rejent jest osobą realizującą zawód „zaufania publicznego”, dokonującą działań, którym strony potrzebują, czy obowiązane są nadać postać notarialnego aktu bądź inną postać wymagającą obecności notariusza.
Rejestr czynności, jakich możemy dokonać u notariusza, jest identyczny w całym kraju – niezależnie od tego, czy będzie to Warszawa, czy dowolne inne miasto – w każdej kancelarii realizowane będą takie same czynności notarialne.

Internet jako źródło najróżniejszej wiedzy czyli w jakich miejscach można w nim szukać pożądanych informacji

Internet jest pełen poradników na najróżniejsze tematy. W praktyce chyba nie ma w nim rzeczy, jakiej by się nie można było dowiedzieć, a możliwości na to jest co najmniej parę. Najcenniejszym źródłem informacji internetowych będą rozmaite serwisy i strony tematyczne, których właściciele umieszczają bardziej lub mniej wiarygodne informacje. Sporą część tego typu stron prowadzą pasjonaci, którzy się interesują daną tematyką, ale coraz więcej jest dużych serwisów zarządzanych przez różne firmy.

Fachowe doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem autorskim

Prawa autorskie obejmują mnogość przejawów działalności twórczej, do przedmiotów ochranianych prawem autorskim przynależą utwory plastyczne, muzyczne, literackie, i także fotograficzne, dodatkowo prawem autorskim chronione są także utwory architektoniczne, audiowizualne, urbanistyczne czy też sceniczne. Prawo autorskie tworzy się samoczynnie i nierozerwanie wiąże pisarza z jego dziełem, nie wolno przenieść go na inną osobę lub się go zrzec. Za złamanie praw autorskich grożą duże sankcje karne, mogą to być grzywny pieniężne, i nawet pozbawienie wolności.

W jakich sytuacjach jest niezbędna pomoc doradcy prawnego w Krakowie

Radca prawny to rodzaj doradcy zajmującego się przede wszystkim pomocą osobom fizycznym, firmom , jak również organizacjom. Do jego działań zaliczają się takie czynności, jak przykładowo udzielanie porad , a także przygotowanie opinii. Czasem również występuje przed urzędami. Pomoc radcy prawnego nieraz się przydaje w takich przypadkach, jak pytania dot. prawa rodzinnego, cywilnego, dziedziczenia, e-commerce i handlowego.

W jaki sposób znaleźć właściwego adwokata do sprawy o rozwód?

Gdy mąż oraz żona dochodzą zgodnie do wspólnego wniosku, że przyszedł już czas, żeby każde z nich poszło we własną stronę, nie ma żadnych spraw spornych, ani kłopotów z podzieleniem majątku albo nad opieką nad potomstwem, to nie należy zwracać większej wagi na to, jak przebiega rozprawa sądowa i nie w każdym przypadku istnieje konieczność korzystania z usług prawnika.
Inaczej jest jednak w takiej sytuacji, gdy konieczne są omówienia sądowe oraz odpowiednie regulacje, kiedy małżonkowie sami nie mogą dojść do jakiegokolwiek kompromisu.

Kto w rzeczywistości mógłby w sądzie obronić oskarżonego w sprawie karnej?

Ustawa o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. mówi, że wyłącznie mecenas lub aplikant adwokacki, zatem osoby uprawnione do wykonywania zawodu adwokata, posiadają prawo obrony osoby podejrzanej lub oskarżonej o dokonanie wykroczenia lub przestępstwa karnego.
Ta regulacja posiada na celu zapewnienie, że w tak ważnej kwestii jak postępowanie karne, pomocy będzie udzielać osoba, która posiada najwyższy poziom fachowego przygotowania do roli obrońcy.

Jakie dokumenty trzeba złożyć w sądzie, jeżeli zdecydowaliśmy się na rozwód bez orzekania o winie?

Zdarza się czasem, że małżonkowie podejmują decyzję o rozwodzie. Można rozstać się na wiele sposobów, jednak w każdym przypadku będzie niezbędna sprawa rozwodowa w sądzie.
Jeśli małżonkowie chcą się rozwieść oraz podjęli decyzję o rozwodzie bezkonfliktowym czyli rozwodzie bez orzekania o winie, wcześniej muszą tego typu postępowanie zainicjować oraz złożyć w dwóch egzemplarzach pozew do odpowiedniego sądu.

Jak odnaleźć najlepszego adwokata, który poprowadzi naszą sprawę rozwodową?

Czasem zdarza się sytuacja, że małżeństwa dochodzą do wniosku, że czas się rozejść. Są przypadki, kiedy są potrzebne sądowe ustalenia i regulacje, gdy małżonkowie nie mogą sami dojść do porozumienia. Tu niezwykle potrzebna jest pomoc adwokata oraz wynajęcie kompetentnego prawnika, który będzie dbał o wynegocjowanie najlepszych warunków podczas trwania sprawy rozwodowej.
Niezwykle wielu ludziom wydaje się, że najlepiej jest korzystać ze świadczeń kancelarii a nie pojedynczego adwokata.

pomoże notariusz? Jaka jest jego funkcja w państwie prawa?

Wybierając się do notariusza, zwykle nie myślimy o tym, z jakiego rodzaju prawnikiem będziemy mieć do czynienia. A charakter jego pracy bardzo różni się od charakteru pracy pozostałych prawników.
Sednem jego zawodu jest wydawanie aktów stosowania prawa, mających rangę aktów urzędowych.

Jak wyglądają formalności po zaliczeniu egzaminu na prawo jazdy?

Warto mieć świadomość, że zdanie państwowego egzaminu uprawniającego do prowadzenia pojazdów wcale nie kończy sprawy związanej z wydaniem odpowiedniego dokumentu.
Taki plastikowy kartonik będzie stworzony wyłącznie w takiej sytuacji, gdy w stosownym Wydziale Komunikacji będzie uiszczona właściwa opłata.

Gdzie mogłyby być organizowane szkolenia BHP?

W ogólnym pojęciu obsługa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest to składnik konieczny w jakiejkolwiek firmie, gdyż jest wymogiem prawnym, któremu musi sprostać większość przedsiębiorców niezależnie od tego, czy działają w tak znacznym mieście jak choćby Wrocław, czy na jakiejś wsi.
Wielokrotnie kursy odnoszące się do BHP są uznawane za niepotrzebne i niewiele wnoszące do działania firmy i pracowników.

Jaka jest najłagodniejsza forma sprawy dotyczącej rozwodu?

Sprawa rozwodowa prowadzona za tzw. porozumieniem stron jest najlepszym oraz bezsprzecznie rekomendowanym sposobem na zakończenie małżeństwa.
Nie chodzi tutaj wyłącznie o to, że są to sprawy proste, gdyż w tego typu sposób można rozwiązać wszelkie nieporozumienia.

Kiedy notariusz może nie dokonać czynności notarialnej?

Każdy notariusz sporządza najczęściej przeróżne akty notarialne. Takie czynności, które są wykonywane przez notariuszy posiadają charakter tzw. dokumentu publicznego.
Do takich czynności notarialnych można by zaliczyć pełny zakres działań.

Czym w rzeczywistości są czynności notarialne i gdzie mogą być wykonywane?

Wszystkie czynności wykonywane przez notariuszy normuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Zgodnie z wymienioną ustawą każdy notariusz jest osobą zaufania publicznego i jest powołany do podejmowania czynności, których strony są zobowiązane albo pragną nadać postać notarialną, przy czym czynności te mają charakter urzędowego dokumentu.

Na co trzeba zwracać szczególną uwagę przy wybieraniu szkoły nauki jazdy?

Niezwykle często po niezdanym egzaminie przyszli kierujący dochodzą do smutnego wniosku, że do tego typu egzaminu nie zostali odpowiednio przygotowani. Mimo zaangażowania i chęci nie w każdym przypadku nauka przynosi odpowiednie wyniki, dlatego też wybór szkoły nauki jazdy okazuje się bardzo ważny.

Jak nie wypalić się zawodowo?

Ideałem, do jakiego wielu z nas zdąża, jest oczywiście równowaga pomiędzy życiem osobistym a także zawodowym, innymi słowy work-life balance.
To stan, gdy czujesz się w swym życiu najlepiej.

Jakimi cechami powinien odróżniać się dobry mecenas?

Od długiego czasu zawód Adwokata zalicza się do najbardziej poważanych zawodów. Musi on być doskonale wykształcony i przygotowany wzorowo do każdej sprawy.
Od prawnika wymagamy podawania konkretnych rozwiązań, terminowości oraz posługiwania się zrozumiałym językiem dla typowego człowieka.

Co może mieć wpływ na wielkość należnego odszkodowania?

Jest to jedno ze świadczeń, o które ubiegać się może osoba, która zaznała szkody. Jest to zagadnienie bardzo szerokie, lecz zazwyczaj wiąże się z naprawieniem majątkowego uszczerbku.
To właśnie charakterem uszczerbku odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia, które na celu ma zrekompensowanie szkody niemajątkowej oraz naprawę krzywdy, która została wyrządzona.