Prestiż, ponadprzeciętne pensje i niezbyt dobry odbiór społeczny. Plusy i minusy pracy prawnika.

Prawo jest nauką, która w znakomitej większości ludzi wywołuje skomplikowane emocje. Wpływa na to kilka faktorów. Pierwszym z nich jest sposób oceniania jurystów przez ludzi. Już sam początek kariery zawodowej przyszłych obrońców, prokuratorów oraz sędziów bywa różnie oceniany. Z jednej strony studia na prawie uznawane są za najżmudniejsze, a jednocześnie za najbardziej prestiżowe. Uczniowie liceów, chcący uprawiać zawody związane z prawem już od pierwszych miesięcy nauki skupiają się tylko na tych przedmiotach egzaminu dojrzałości, które pozwalają na udział w procedurze rekrutacyjnej na ten kierunek.

adwokat

Autor: Kevin Napper
Źródło: http://www.flickr.com
Jego renoma ma swoje korzenie prawdopodobnie w opinii o wysokim statusie społecznym prawników i ich olbrzymich zarobkach. Wyobrażenie pewnej dochodowej posady oraz bezpiecznej i dostatniej przyszłości jest w stanie zachęcić każdego maturzystę do kucia dat, pojęć politycznych i zagadnień związanych z pełnieniem ról publicznych. Z drugiej strony mamy także niekorzystne stereotypy dotyczące ludzi studiujących na Wydziale Prawa – kancelarie Knuter. Twierdzi się na przykład, że są oni nadęci, znerwicowani i niezbyt zabawni. Inną przywarą, którą przypisuje im opinia publiczna, jest nieustanne podkreślanie przynależności do ekskluzywnego grona przyszłyszych prawników i momentalne informowanie o tym każdej spotkanej osoby. () Prócz tego mnóstwo ludzi uważa, iż zdobycie indeksu Wydziału Prawa jest możliwe jedynie dzięki odpowiednim wpływom.

student prawa

Autor: mosaic36
Źródło: http://www.flickr.com
Rządzi powszechne przekonanie, że to poparcie rodziny i przyjaciół daje gwarancję sukcesu w rekrutacji na ten pożądany kierunek. Analogiczne zarzuty wytaczane są przy okazji egzaminów wstępnych na aplikacje dla absolwentów prawa. Z góry zakłada się, że kancelaria, która przyjmuje na staż świeżo upieczonego magistra, czyni to pod wpływem nacisków jego wysoko postawionych bliskich. Niestety każdy prawnik, radca prawny czy adwokat (patrz tutaj adwokat szczecin) będzie musiał zawalczyć z tymi krzywdzącymi stereotypami i przekonaniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*