Czym w rzeczywistości są czynności notarialne i gdzie mogą być wykonywane?

Wszystkie czynności przeprowadzane przez notariusza określa ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Zgodnie z wymienioną ustawą każdy notariusz jest osobą zaufania publicznego i jest powołany do podejmowania czynności, których strony są zobowiązane albo chcą nadać postać notarialną, jednak czynności te mają charakter urzędowego dokumentu.

czynności notarialne

Autor: Wikilogia
Źródło: http://www.flickr.com
Przy wykonywaniu czynności notarialnych, każdy notariusz posiada obowiązek czuwać nad odpowiednim zabezpieczaniem praw oraz słusznych spraw poszczególnych stron czy różnych ludzi, dla których tego typu czynność mogłaby wywoływać jakiekolwiek efekty prawne. Notariusz udziela poszczególnym stronom niezbędnych wyjaśnień, które tyczą się przeprowadzanej czynności notarialnej. Notariusz ma także obowiązek odmawiać dokonania czynności notarialnej, która jest sprzeczna z literą prawa. Notariusz ma poza tym obowiązek zachować w tajemnicy wszystkie sytuacje sprawy, o których otrzymał informację przez wzgląd na przeprowadzane czynności notarialne.
fiskus

Autor: Daniel Jolivet
Źródło: http://www.flickr.com
Taką czynność notariusz wykonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może zostać dokonana także w odmiennym miejscu, jeśli za tym przemawia charakter takiej czynności lub szczególne sytuacje. Tyczy się to zwłaszcza sporządzania protokołów zgromadzeń partnerów spółek, członków spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych oraz okoliczności, kiedy osoba biorąca udział w takiej czynności notarialnej, ze względu na stan zdrowia lub jakiekolwiek inne sytuacje, nie może się stawić w kancelarii osobiście.

Dokumenty i zaświadczenia powinny być przygotowane przez notariusza w sposób całkowicie zrozumiały oraz przejrzysty.

Intrygują Cię zaprezentowane tu artykuły? Jeśli tak, to super – dajemy także dla Ciebie darmowy dostęp (https://radkiewicz.net.pl/umowa-o-prace-na-okres-probny/) do następnej strony.

Przy wykonywaniu czynności notarialnych, notariusz jest zobowiązany do czuwania nad należytym zabezpieczeniem wszystkich praw i słusznych interesów poszczególnych zainteresowanych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*