interes

interes

Jaka jest najłagodniejsza forma sprawy dotyczącej rozwodu?

Sprawa rozwodowa prowadzona za tzw. porozumieniem stron jest najlepszym oraz bezsprzecznie rekomendowanym sposobem na zakończenie małżeństwa.
Nie chodzi tutaj wyłącznie o to, że są to sprawy proste, gdyż w tego typu sposób można rozwiązać wszelkie nieporozumienia.

Czym w rzeczywistości są czynności notarialne i gdzie mogą być wykonywane?

Wszystkie czynności wykonywane przez notariuszy normuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Zgodnie z wymienioną ustawą każdy notariusz jest osobą zaufania publicznego i jest powołany do podejmowania czynności, których strony są zobowiązane albo pragną nadać postać notarialną, przy czym czynności te mają charakter urzędowego dokumentu.