dokument

dokument

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane i kiedy należałoby ją spisać

Umowa o roboty budowlane to bardzo ważny dokument, jaki jest zabezpieczeniem dla obu stron. Osoba, która robi jakieś roboty budowlane ma gwarancję należności za swoje usługi. Osoba, jaka takie usługi budowlane zamawia także posiada gwarancję bezpieczeństwa oraz trafnego zrealizowania zamówionych usług. W wypadku sporów dokument ten uprości także dochodzenie roszczeń. Umowę o roboty budowlane naturalnie pożądane byłoby spisać w każdej sytuacji powiązanej z budową – domów, mieszkań, biur i tak dalej. Można ją też spisać w wypadku odnawiania jakiejś nieruchomości czy innych usług wykończeniowych i budowlanych.

Kiedy nadciągają problemy poproś o poradę prawniczą

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, można spotkać wiele problematycznych kwestii. Możemy również nieświadomie popaść w konflikt z prawem. Wówczas warto poprosić o pomoc rzetelną kancelarię prawną, która pomoże nam ona wybrnąć z kłopotów obronną ręką.
Wyróżniamy dwie główne drogi, które wiodą biznesmenów do prawnej kancelarii.

Czym w rzeczywistości są czynności notarialne i gdzie mogą być wykonywane?

Wszystkie czynności wykonywane przez notariuszy normuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Zgodnie z wymienioną ustawą każdy notariusz jest osobą zaufania publicznego i jest powołany do podejmowania czynności, których strony są zobowiązane albo pragną nadać postać notarialną, przy czym czynności te mają charakter urzędowego dokumentu.