Właścicielu firmy, czy wiesz, jak postąpić w każdej sytuacji? Zaznajom się z istotnymi wiadomościami tyczącymi prawa pracy i podatków.

Każdy właściciel firmy jest świadom, że trzeba prowadzić działalność zgodnie z aktualnymi przepisami. Dotyczy to zarówno zasad regulowanych poprzez kodeks pracy, jak również prawo podatkowe. Obowiązkiem właściciela firmy pozostaje zatrudnienie pracownika i odprowadzenie stosownych składek do Zus-u, dopilnowanie deklaracji podatkowych, jak również przestrzeganie zasad kodeksu pracy i uczciwego podejścia do pracujących osób.

dług

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Zalegasz ze składkami? Sprawdź ile!

Obowiązkiem właściciela firmy bywa odprowadzanie składek do ZUS. Czasami bywa tak, że składki nie zostają w terminie zapłacone lub przedsiębiorca popada w tarapaty i nawarstwiają się zaległości. Gdy pragniemy przekonać się, jak wygląda nasza sytuacja z niezapłaconymi składkami oraz ile powinniśmy wpłacić, doskonałym narzędziem okaże się kalkulator odsetek zus. Wpisując daty okresu, za który chcemy zapłacić, możemy zyskać całą kwotę wraz z odsetkami. To pomocne narzędzie, ponieważ dzięki niemu można przygotować się do opłat oraz zebrać wcześniej środki.

Pamiętaj, żeby składać deklaracje vat

Obowiązkiem każdego podatnika okazuje się składanie deklaracji vat. Przygotowaną deklarację należy złożyć w urzędzie skarbowym, do którego został przypisany konkretny podmiot. Ważny staje się tutaj także termin złożenia deklaracji. Deklaracje vat możemy składać osobiście w budynku urzędu, mamy też możliwość posłania wypełnionych dokumentów drogą pocztową. We wspomnianym przypadku warto decydować się na przesyłkę poleconą. Data stempla Poczty Polskiej bywa respektowana jako termin oddania konkretnej deklaracji.

obliczanie należnych składek

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Jeżeli pracownik – wybierz kwatery we Wrocławiu – wypracuje nadgodziny

Od czasu do czasu pracownicy zakładu wykonują swe obowiązki również w godzinach nadliczbowych, co wiąże się z wymogiem rozliczenia wykonanych obowiązków niezależnie od pracy wykonywanej w ramach etatu. Pracodawca ma możliwość płacić za nadliczbowy czas w zakładzie albo dać wolne za nadgodziny (więcej w temacie). W wypadku wymienionego rozwiązania należy kierować się przepisami ustalonymi przez kodeks pracy. Zasady dawania wolnego w zamian za nadgodziny bywają różnorakie, w zależności, czy ten model rozliczenia ma miejsce na wniosek zatrudniającego czy samego pracownika. Więcej na .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*