Kto w rzeczywistości mógłby w sądzie obronić oskarżonego w sprawie karnej?

Ustawa o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 roku mówi, że wyłącznie mecenas lub aplikant adwokacki, zatem osoby upoważnione do wykonywania zawodu adwokata, posiadają prawo obrony osoby podejrzanej lub oskarżonej o dokonanie wykroczenia albo przestępstwa karnego.
Ten przepis posiada na celu zagwarantowanie, że w tak istotnej sprawie jak postępowanie karne, pomocy będzie udzielała osoba, która ma najwyższy poziom fachowego przygotowania w roli obrońcy.

prawo - ogląd

Autor: Marcin Polak
Źródło: http://www.flickr.com
sieć

Autor: Patrick Bombaert
Źródło: http://www.flickr.com
Może być nim właśnie profesjonalny mecenas, który ukończył prawo karne albo aplikant, który taką dziedzinę prawa aktualnie studiuje. Naturalnie nawet najszersza wiedza z zakresu prawa karnego powinna być poparta stosownym doświadczeniem, które powinno być zdobyte w czasie prowadzenia tego typu spraw. Profesjonalny specjalista od spraw karnych mógłby naprawdę dużo pomóc.

Gdy fascynują Cię interesujące informacje oraz szukasz ich na dany wątek, kliknij w odsyłacz do artykułu (https://www.pietak.pl/o-kancelarii). W tamtym miejscu odnajdziesz potrzebne informacje.

Przykładowo na wstępnym etapie działania, bardzo użyteczne byłyby różnego rodzaju porady i ewentualnie omówienie strategii działania. Prawnicy oraz aplikanci adwokaccy mają na celu bądź to całkowite uniewinnienie osoby zainteresowanej od zarzucanych zarzutów, bądź to jak największe złagodzenie skutków sądowych zarzucanego klientowi czynu karalnego.

Do zazwyczaj występujących spraw karnych, jakie są prowadzone przez kancelarie zaliczają się oszustwa (art. 286 kk), kradzież z włamaniem (art . 279 kk), jazda pod wpływem alkoholu, wypadek drogowy (177 kk) czy też rozbój (280 kk). Do zazwyczaj prowadzonych postępowań karnych wykonawczych należą dozór elektroniczny i odroczenie albo przerwa podczas wykonywania kary.

Adwokaci od spraw karnych oraz aplikanci mają prawo udzielać porad z zakresu prawa karnego oraz nieść pomoc w kwestii materiału dowodowego. Ponadto mogą także reprezentować podejrzanego przed sądem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*