Ciężkie sytuacje rozwodowe

Małżonkowie posiadają równe prawa i zobowiązania w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do obustronnej pomocy i lojalności, także do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek ustanowili. Są niestety wypadki kiedy pomiędzy współmałżonkami nastał zupełny i trwały rozpad pożycia. W takim przypadku każdy z współmałżonków ma możliwość domagać się, by sąd unieważnił małżeństwo poprzez rozwód.

rozwód

Autor: Billie Ward
Źródło: http://www.flickr.com
Prawo rodzinne stanowi, że mimo zupełnego i stałego rozpadu pożycia rozwód nie jest akceptowalny, jeśli z powodu niego miałoby cierpieć dobro wspólnych małoletnich latorośli współmałżonków, bądź jeśli z innych względów orzeczenie rozwodu stanowiłoby sprzeczne z regułami współżycia społecznego.

Może Cię też zainteresować – Magdalena Grześkowiak – adwokat na Woli

Rozwód nie jest również możliwy, jeśli żąda go współmałżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia, chyba że drugi małżonek wyraża zgodę na rozwód, bądź że odmowa jego aprobaty na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z normami współżycia społecznego. dobry Adwokat – (pomoc prawna Częstochowa) w sprawie o rozwód nie sprowadza się jedynie do sporządzania pism procesowych. Jest on informatorem po procesach sądowych, kreuje wnioski dowodowe w zastępstwie strony, a w sprawach o rozwód zazwyczaj minimalizuje złe emocje, które pojawiają się na sali sądowej i umożliwia niekrępujące stron pertraktacje w zakresie warunków rozwodu, pieczy nad dzieckiem, płacenia alimentów.

adwokat

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód z mecenasem umożliwia wrażenie bezpieczeństwa i sprawia, że emocje na sali sądowej nie przeważą nad rozsądkiem, oraz że żadna komplikacja procedury nie umknie uwadze strony. Rozwody to przykre odczucia nie tylko dla małżonków, ale głównie dla najmłodszych. Dlatego pomimo pełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie stwierdzi rozwodu, jeżeli wskutek rozwodu miałoby cierpieć dobro małoletnich dzieci partnerów. Rozwód nie może skutkować pogorszenia się warunków materialnych, w których wychowywane są dzieci, ani powodować niepożądanych zmian w psychice najmłodszych.

Może Cię zainteresować – Magdalena Grześkowiak – adwokat rozwód Warszawa

Sąd nie udzieli również rozwodu jeżeli byłoby to sprzeczne z normami współżycia społecznego, np. w przypadku, gdy jeden z współmałżonków jest bardzo chory i nie ma kto się nim opiekować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*