Prawo budowlane – co nowego?.

Rząd próbuje już od dłuższego czasu zreformować czy też uprościć ustawę Prawo Budowlane, albowiem obecnie nadmierna ilość czynności związanych z postępowaniembudowlanym wstrzymuje powstawanie inwestycji. Przypuszczalnie nowe przepisy wejdą w życie na początku tego roku.

Jak przedstawiałyby się te zmiany dotychczasowego prawa budowlanego? Głównie rząd chce wycofać wymóg pozyskiwania pozwolenia na budowę.

Domek jednorodzinny

Autor: Dave Conner
Źródło: http://www.flickr.com

Dotyczy to części budowli jednorodzinnych. Do takich domków zaliczają się budynki, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granicę działki objętej inwestycją. Wówczas należałoby jedynie zakomunikować starostwu zamierzaną budowę. Do tego rodzaju zgłoszenia należałoby jeszcze dodać projekt budowlany. Jeśli urząd stwierdziłby, że jednak niezbędne jest w tym przypadku pozyskanie zgody na budowę wtedy miałby trzydzieści dni na zgłoszenie tego rodzaju sprzeciwu. Jeśli by tego nie wykonał to byłaby to tak określana milcząca zgoda na rozpoczęcie budowy. Również można zażądać zaświadczenia z urzędu o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia, żeby na wszelki wypadek posiadać dowód no to, że budowa odbywa się zgodnie z prawem. W razie wątpliwości, zawsze dobrze jest się poradzić doświadczonego prawnika – pomoc prawna cudzoziemcy z zakresu prawa budowlanego. Porada prawna, to nie jest obecnie duży wydatek, a spokój ducha jest jednak bezcenny. Jeżeli chodzi o zakończenie budowy to również ma być ono prostsze. Zamiast wniosku o zgodę na użytkowanie osoba budująca się składałaby obwieszczenie o zakończeniu budowy. Wówczas czas oczekiwania na uzyskanie tak zwanej milczącej zgody na użytkowanie byłoby skrócone do czternastu dni.

Aktualnie jest to dwadzieścia jeden dni. Tego typu procedura o zawiadomieniu skończenia budowy używana będzie nie tylko w przypadku domków jednorodzinnych, ale także np. warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na pięć stanowisk, parkingów. Kolejnym ulepszeniem ma być projekt budowlany bez oświadczenia o wodzie, energii elektrycznej, ciepła, gazu. To znaczy, że nie trzeba będzie do projektu budowlanego dodawać oświadczeń o zapewnieniu dostaw prądu, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do przeróżnego rodzju sieci np. do sieci wodociągowej. Zmiany wyglądają korzystnie i powinny usprawnić wiele dziedzin życia budowlanego. Przetargi powinny odbywać się sprawniej, prawnik będzie miał mniej pracy, budowy będą postępować szybciej i ogólnie im mniej papierologii, tym lepiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*