pomoże notariusz? Jaka jest jego funkcja w państwie prawa?

Wybierając się do notariusza, zazwyczaj nie zastanawiamy się, z jakiego rodzaju prawnikiem będziemy mieć do czynienia. A charakter wykonywanej przez niego pracy zasadniczo różni się od sposobu pracy innych prawników.
Sednem jego zawodu jest wydawanie aktów stosowania prawa, które mają rangę aktów urzędowych.

Chroni to pewne aspekty obrotu cywilnoprawnego oraz uczestniczących w nim podmiotów. Jak się to odbywa? Prawnik ten wykonuje dokładnie scharakteryzowane przez prawo (prawnik bydgoszcz) czynności notarialne.
nieruchomości

Autor: Ryan Gsell
Źródło: http://www.flickr.com
Przede wszystkim, sporządza akt notarialny, którego najpopularniejszym typami są umowa sprzedaży, darowizny nieruchomości albo umowy o dożywocie.
kodeks prawny

Autor: Marcin Polak
Źródło: http://www.flickr.com
Notariusz zajmuje się sprawami dotyczącymi dziedziczenia – nie tylko sporządza testament, ale może też np. sporządzić umowę o podział spadku lub zrzeczenie dziedziczenia.

W jego prerogatywach mieści się sporządzanie poświadczeń, przede wszystkim dotyczących dokumentów, dat, podpisów.
Rolą notariusza jest również spisywanie protokołów – w niektórych przypadkach takie protokoły są wymagane przez przepisy prawa.
Sporządza on też protesty weksli i czeków.
Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze, ale i również dane cyfrowe.
Notariusz sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, ponadto może projektować rozmaite dokumenty.
To on złoży wniosek o wpis w księdze wieczystej.
flaga UE

Autor: www.GlynLowe.com
Źródło: http://www.flickr.com
Ma także obowiązek wykonywania innych działań, które są mu powierzone na podstawie różnych przepisów.
Wszystkie powyższe czynności notarialne są istotą pracy notariusza, ale trzeba powiedzieć, że jego funkcja jest szersza, niż zwykłe pisanie dokumentów i ich stemplowanie. Jego działalność ma zadanie ochrony interesów i praw osób, które do niego przychodzą.

Ochroną tą obejmuje wszystkich zainteresowanych. Z tego powodu notariusz, prawie tak jak sądy, nie świadczy usług (nie można go „wynająć”) i jego działalność znacznie różni się od pracy radcy prawnego lub adwokata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*