Co może mieć wpływ na wielkość należnego odszkodowania?

Jest to jedno ze świadczeń, o które ubiegać się może osoba, która doznała szkody. Jest to pojęcie niezwykle szerokie, lecz zwykle wiąże się z naprawieniem majątkowego uszczerbku.
To właśnie charakterem uszczerbku odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia, które na zamyśle ma zrekompensowanie szkody niemajątkowej oraz naprawę krzywdy, która została wyrządzona.

księgowości

Autor: romana klee
Źródło: http://www.flickr.com
odszkodowanie

Autor: KLINGSPOR Schleiftechnologie
Źródło: http://www.flickr.com
projekt

Autor: Richard Grandmorin
Źródło: http://www.flickr.com
Odszkodowanie należy do grupy odszkodowawczych świadczeń, które należą się osobom poszkodowanym albo ludziom upoważnionym. Bardzo istotnym pojęciem jest tutaj szkoda. Szkodę zdefiniować można jako ubytek na dobrach chronionych ustawowo, które mogłyby posiadać charakter majątkowy lub niemajątkowy. O odszkodowawczej odpowiedzialności mówić można by wtedy, gdy szkoda wyrządzona została umyślnie lub niechcący. Można by również mówić o odpowiedzialności odszkodowawczej między wydarzeniami, które wywołało tą szkodę, a samą szkodą pokazać można by związek przyczynowo-skutkowy.
Odpowiedzialność odszkodowawcza opierać się może na regule ryzyka, regule winy oraz regule słuszności. Zasada winy to podstawowa formuła odpowiedzialności odszkodowawczej tak kontaktowej jak i deliktowej. Tutaj podmiotem zobowiązanym, żeby naprawić szkodę jest włącznie podmiot, który ją wyrządził w sposób zawiniony. Zgodnie z artykułem 415 Kodeksu Cywilnego, osoba która krzywdę wyrządziła zobligowana jest do naprawienia jej, a formami rekompensaty są zadośćuczynienie oraz odszkodowanie. W wypadku reguły ryzyka odpowiedzialność niezależna jest od winy sprawcy. Odszkodowanie zostać może zasądzone na podstawie reguły słuszności.

Ten wpis zawiera fascynujące informacje na opisywany temat – jeśli masz chęć zdobyć większą ilość wpisów, to odwiedź stronę kancelaria zielona góra, która omawia podobne problemy.

Tego typu formuła zastosowanie ma jednak jedynie w szczególnych wypadkach, gdy to jest niewykonalne uzyskanie odszkodowania na zasadach ryzyka i winy. Jeżeli chodzi o odszkodowanie, bardzo ważne jest właściwe ustalenie rozmiaru szkody poniesionej przez poszkodowanego.

Na wielkość takiego odszkodowania mieć wpływ może fakt, że poszkodowany również przyczynił się do powstania szkody. Posiadamy różne rodzaje odszkodowań. Może to być odszkodowanie z autocasco, odszkodowanie od Skarbu Państwa czy odszkodowanie od banku .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*