banku

banku

Co może mieć wpływ na wielkość należnego odszkodowania?

Jest to jedno ze świadczeń, o które ubiegać się może osoba, która zaznała szkody. Jest to pojęcie niezwykle szerokie, lecz zazwyczaj jest powiązane z naprawieniem majątkowego uszczerbku.
To akurat charakterem uszczerbku odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia, które na celu ma zrekompensowanie szkody niemajątkowej oraz naprawę krzywdy, która została wyrządzona.