urząd patentowy

urząd patentowy

Na czym polega ochrona patentowa? Jakiego typu są zagadnienia które mają z tym związek?

Patent jest prawem, które może służyć do wyłącznego wykorzystywania z idei przez pewien czas, w sposób związany z zarobkami w terenie wyznaczonego kraju. Tego typu prawo przyznaje kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. Patent na wynalazek to prawo, jakiego udziela Urząd Patentowy w drodze decyzji warunkowej na rzecz podmiotu, który jest uprawniony do uzyskania patentu po stwierdzeniu w procedurze całkowitego badania, że są wypełnione warunki potrzebne do jego uzyskania.