akt

akt

Strefa działania prawnika

Radca prawny do niedawna służył obsłudze prawnej firm państwowych w obniżonym charakterze. Chociaż jest zawodem znajomym, to w Polsce jest wyjątkowo niska świadomość obszaru pracy w tej profesji. Dzisiaj radcy prawni (Kraków) mogą nas reprezentować w tematach majątkowych, rodzinnych i ubezpieczeniowych. Radca prawny jest niezmiernie znaczącą osobą, która pełni zawód zapisany w kategorię zawodów zaufania zbiorowego. Przywileje i profil profesji radców prawnych ogromnie zbliżyły się do zawodu adwokata.